Fasadputs är ett professionellt hantverk.

Vi är specialiserade på fasadrenovering i Stockholm av olika typer gällande av att renovera fasadputs. Vi förenar det traditionella hantverket med traditionella material och moderna arbetsmetoder. Vår huvudsakliga verksamhet består av fasadrenovering /restaurering av fasadputs ,nyputsning samt diverse murningsarbeten.

Fasaden är ju som bekant husets ansikte utåt som man vill ska vara hel och tilltalande. Man vill också att den ska vara vacker och estetisk. Fasadputsen har också andra funktioner bla att stå emot regn ,snö , kyla , värme. Det är viktigt att hålla sin fasadputs i god kondition för att klara detta.

Ge din fasad ett rejält ansiktslyft med ny fasadputs.

Dom allra flesta husfasader utsätts för stora påfrestningar under årens lopp. Både från väder och vind som kan orsaka många olika typer av skador men också från mekanisk åverkan så som islag med olika föremål och då särskilt mot den nedre delen av fasaden. Det kan vara cyklar eller andra föremål som står och lutar mot fasadputsen som med tiden skapar fula märken och även större skador om det vill sig illa.

Även märken av stegar som har lutats mot fasaden på ett oförsiktigt sätt så med tanke på dom alla påfrestningar en husfasad ska klara av och utsätts för så är det inte konstigt att fasaden måste få ett väl behövligt underhållsarbete i bland.

Vi renoverar alla typer av putsade fasader. Vi utför putsarbeten även inomhus.

Fasadputs-Renovera
Stänkputsning med Ädelputs.

När det gäller fasadputs kan det handla om att man kompletterar den befintliga fasaden och avfärgar med valt ytskikt. Om en skada uppstår på några ställen av fasadputsen behöver det inte innebära att all puts i övrigt är i samma kondition. Övrigt puts kan vara i utmärkt skick och fortfarande ha en lång livslängd. Fastighetsägare som upptäcker skador i sin putsade fasad funderar förmodligen över vilka åtgärder man kan och bör vidta. Vilka alternativ som finns för att åtgärda fasadputsen. Måste man putsa om hela fasaden? Kan man bara laga själva skadan?

Här börjar man med att undersöka hur omfattande skadorna är samtidigt som man kontrollerar konditionen på övrig fasadputs. Nästa steg är analysera befintlig fasadputs. Man undersöker vilken typ av putsbruk man har använt tidigare så att man använder likvärdiga produkter. Även ytskiktsputs/färg kontrolleras men också med vilken arbetsmetod man har påfört ytskiktet med så att man får samma struktur på fasadputsens ytskikt.

Renovera fasadputs på rätt sätt.

I bland behöver man göra en mer omfattande fasadrenovering som nyputsning av hela fasadytan. Vissa fasadputser man använder sig av idag har tusenåriga traditioner och anor så fasadputs är ett väl beprövat material. Fasadkompaniet i Stockholm utför fasadrenoveringar med högt kvalitetstänkande och till konkurrenskraftiga priser. Med vår kunskap av fasadputs kan du vara säker på att din fasadrenovering kommer att bli professionellt utförd.

Vackra fasader.

Det har alltid varit viktigt att gäster känner sig välkomna. Ett sätt att uppnå detta var att skapa en vacker välkomnande fasad. En vacker fasadputs med vackra utsmyckningar gav också en känsla av välbestånd och status och gör så även fortfarande. Man kan också säga att den tidens tidstypiska utsmyckningar speglade hur en vacker fasadputs skulle utformas för att skapa en känsla av en betydelsefull fastighet och välbärgade fastighetsägare.

I dag är det ingen som bygger på detta sätt. Det skulle troligen bli för kostsamt att skapa dessa vackra fasader som man gjorde förr i tiden. Därför ska vi vara rädda om dessa vackra fasadputser som finns kvar. Att med god fastighetsvård vårda och bevara dom kulturbyggnader med dessa fasader som finns kvar är något tjänar vi alla på.

Trevligare boendemiljö för alla.

Att renovera sin fasadputs skapar ett helt och fint intryck och ger sammantaget också en trevligare boendemiljö .En skamfilad fasad med spår av allt för stora slitage ger också en känsla av eftersatt underhåll. En renoverad fasadputs ger inte bara ett vackrare intryck av sitt hus det skapar också en trevligare miljö att vistas både för dig som fastighetsägare men även för dina grannar som får ett fint välskött hus att titta på.

Vi har stor erfarenhet av fasadputsning men vi utför ofta även andra typer av arbete i samband med våra fasadrenoveringar. Det kan vara alltifrån olika typer av måleriarbete till byte av olika typer av plåtbeslag.

Fler kompetenta företag som vi samarbetar med som är specialister på olika områden hittar du här 

Välkommen att kontakta oss.