Fasadrenovering & ädelputs

Publicerad av

Stänkputsning med ädelputs är en vanligt förekommande fasadputsmaterial på villor och större fastigheter och gjorda sitt intåg runt 1950talet. Ädelputs är ett mycket väl beprövat ytskiktsmaterial. som är både slitstarkt och vacker. Ädelputs används vid både fasadrenoveringar och nyproduktion. Denna typ av fasadputs innehåller både kalk och cement  och även glimmer. Rätt utförd får man en mycket vacker fasadputs som håller mycket länge. Nu finns det ju andra typer av material som man målar fasadputs med som till ex målning med kalkfärg. Fasadrenovering är ingenting man utför själv utan kunskap av material och också har erfarenhet att utföra mur och putsarbete. Vi rekommenderar att överlåta denna typer av renoveringar till professionella hantverkare.

Skada fasadputs.Rätt material på rätt plats.

När man utför en fasadrenovering kan vi inte nog påpeka hur viktig rätt materialval är. Vi har sett otaliga exempel på hur renoverade fasadputser redan inom några år har börjat förfalla. Detta beroende på att fel material har använts vid renovering. Täta material är ett ofta förekommande problem.

Renovera på rätt sätt.

Är man osäker på vilken typ av fasadputs man har rekommenderar vi att man kontaktar en specialist inom fasadputs. Det är inte lätt utan erfarenhet av fasadputs att bedöma omfattning av kommande fasadrenovering.  Även om man får betala för ett besök från en expert på området så tjänar man på detta i långa loppet. Man får en fasadputs som är rätt gjord från början. Nu är det inte bara vilken ytskiktsfärg man måste tänka på utan också även vilket underlag man arbetar med. När man utför en fasadrenovering handlar det inte bara om att måla om fasadputsen. Det finns en hel del annat man måste göra bla så är det oftast skador i själva fasadputsen så som sprickor och putsnedfall eller andra typer av skador som uppkommit i putsen. Här måste man välja rätt putsbruk som är kompatibelt med befintligt putsbruk så att man får hållbara putslagningar som håller i en lång tid framöver.