Cement

Publicerad av

Cement innehåller kalksten och lermineral. Man tillverkar cement genom att lermineral och kalksten hettas upp till ca 1 300 grader. När materialet har svalnat mals det brända materialet till ett pulver. Cement tillsätter man för att tillverka betong men även i bla puts och murbruk. Blandningsförhållande skiljer åt. Sand och stenmaterial av olika storlekar används som ballast.

Uppnå olika styrkor med olika tillsatser.

Olika tillsatsmedel blandas också med beroende på ändamål. Vatten tillsätts och blandas ihop ordentligt. Detta gör att en reaktion startas och blandningen börja härda till betong eller ett cementbaserat putsbruk beroende på blandningsförhållande. När man ska renovera fasadputs är det viktigt med rätta blandningsförhållanden.