Tegeltak och underhåll

Publicerad av

Renovera tegeltaket.

I vilken kondition befinner sig ditt tegeltak och plåtbeslag ? Detta är en viktig fråga gällande fastighetens underhåll. Vattenläckage från tak kan orsaka omfattande skador både invändigt och på fastighetens yttre delar. Ditt tegeltak måste klara att stå emot vårt skiftande klimat så det lönar sig att kontrollera sitt tak ofta och byta ut trasiga och spruckna tegelpannor så att ditt tak klarar denna uppgift. Taksäkerhet är också något man ska tänka på och även plåtbeslagen ska kontrolleras så deras funktion uppfylls. Hängrännor ska ha rätt fall och vara fria från läckage i skarvar dessutom bör man rensa ur hängrännor så vattnet kan avledas fritt utan stopp. Detta gäller även stuprör. Övriga plåtbeslag ska man också titta på. Upptäcker man skadade eller rostangripna plåtbeslag som inte längre kan uppfylla sin funktion ska man byta ut dessa omgående.

Förr eller senare måste man renovera sitt tegeltak men med regelbundet underhåll kan man skjuta detta på framtiden. Tegeltak består oftast av två varianter. Lertegel eller betongtegel. Betongtegeltak kan man få i flertalet färgkulörer medans traditionellt sett lertegel har sin tegelröda färg. Det finns också olika typer av utformning av taktegel. Enkupigt eller tvåkupigt taktegel. Att renovera tegeltak är både ett tungt arbete och kräver kunskap för att få ett fullgott resultat. Det finns också plåttak som är utformade som tegelpannor i olika färger och beläggningar. Taket har inte bara en funktionell uppgift man vill också taket ska vara vackert och passa väl in i den övriga fastigheten.

Underlaget består oftast av råspont som är spikade i takstolarna. Sedan rullas underlagspapp ut omlott med start nerifrån av taket för att sedan arbeta sig uppåt med läggningen av takpappen. Efter läggning av underlagspapp kommer ströläkt som fördelas ut och ovanpå ströläkten spikas bärläkt. När detta är gjort är det dags att börja lägga ut takteglet. Läggningen med taktegel börjar nerifrån på varje sida av taket upp till nock och avslutas med nockpannor.