Måla trähus.

Publicerad av

Måla din träfasad.

Väl innan man börjar att måla sitt trähus bör det ha varit varmt och torrt i några dagar så att man inte målar på ett fuktigt underlag. Bästa tiden att måla är ju under sommarperioden. Oavsett bör man avsluta sin målning någorlunda i tid så att färgen hinner att torka innan natten kommer med dagg och fukt. Oljefärg är inte lika känslig som en vattenburen färg för detta. Man bör heller inte måla i direkt solljus eller överdrivet solvarma ytor.

Rengör alltid före målning.

Fasaden ska alltid tvättas före målning. Använd en bra fasadtvätt och efterskölj noggrant. Är fasaden hårt nedsmutsad och ansatt av alg och mögel får man välja en fasadtvätt för detta. Man kan med fördel hjälpa till att rengöra med passande tvättborste. Ett noggrant förarbete är alltid grunden för ett bra utfört måleriarbete stort som litet.

Byt ut dåligt och skadat trävirke.

Man bör kontrollera sin träfasad och byta ut skadade partier i fasaden om sådana finns. Har man bytt virke i träfasaden bör man måla detta relativt omgående. Kan man hitta orsaken till varför en skada eller röta har uppstått så har man också möjlighet att åtgärda detta så likvärdiga skador inte uppkommer igen på fasaden.

Var noggrann med förarbetet.

Ändträ och skarvar ska man vara noga med att behandla med grundolja eller en bra grundfärg. Samma behandling bör utföras på trärena ytor. Därefter färdigmålas fasaden normalt sett med två strykningar. Färger kan ha olika system så att hålla sig till en och samma leverantör och följa deras anvisningar är att rekommendera då vissa typer av färg inte kan blandas.

Välj rätt färg.

När man ska välja färg till måla om fasaden är det viktigt att man vet vilken typ av färg som fasaden är målad med tidigare. Vissa färger är inte kompatibla med varandra och kan orsaka att färger släpper inom en kort period. Exempelvis så är en slamfärg inte passande att på en oljefärg eller akrylatfärg.