Reveterad fasadputs.

Publicerad av

Revertering av hus

Flertalet villaägare har en fasadputs som är reveterad.  I bland får vi frågor om denna metod. Med detta menas att man har puts på trästomme. Historiskt sett så var denna metod ett sätt likna dom mer dyrbara stenhusen som ansågs ha mer status än ett trähus.

Metoderna att få putsen att sitta kvar på trästommen har varierat men vassmatta som putsbärare är den metod som hållits sig kvar. Vassmatta använder vi oss också av i idag när vi renoverar ett reveterat hus. Vassmatta består av ett hönsnätsliknande nät med vasstrån inträdda i nätet.

Denna vassmatta monteras på samtlig yta av trästommen innan man slår på puts. Några andra exempel på putsbärare är spiktegel och träullplattor.

Kalkbruk och revertering.

Kalkbruket är att föredra på reveterade hus Då detta bruk kan ta rörelse på ett bättre sätt än ett kc-bruk. KC- bruk är är ett putsbruk med både kalk och cement. Detta putsbruk är hårdare och har inte dom rätta egenskaperna för ett reverterat hus. KC-bruk blev populärt runt 1950 men innan dess var kalkbruket det man använde sig av.

Puts på trästomme har hängt med ett tag. Åtminstone ett par hundra år så detta är en väl beprövad metod Korrekt utförd så ger denna metod en hållbar och bestående fasadputs.

Fönsterbyte

Skador efter fönsterbyte.Fönsterbyte när man har fasadputs eller om man har en teglad så kan det ställa till med problem. Vi har sett fina fasader med ganska stora skador efter fönsterbyten. Även om nya fönster kanske är ett måste när dom gamla fönstren gjort sitt så rekommenderar vi att om man ska byta ut sina gamla fönster så bör man göra detta innan man utför en renovering av fasadputs. Det händer i många fall att fasadputsen spricker vid demontering av gamla fönster och visst kan man åtgärda detta men i dom flesta fall får man ett lite lapp och lagat utseende runt dom nya fönstren och detta är inget man villa ha.

Och särskilt inte om man haft en hel och fin fasadputs innan fönsterbytet. Att vara lite extra försiktigt vid fönsterbyte när man har en fasadputs på utsidan är ett måste tycker vi alla fall. Ett annat problem vid ett fönsterbyte är också storleken inte riktigt stämmer med dom gamla utan skapar i värsta fall stora glipor i fönstersmygen mot den nya fönsterkarmen.

Många fönstermontörer löser detta med ett extra plåtbeslag runt fönstret. Våra tips inför fönsterbyte är att vara försiktig vid demontering av dom gamla fönstren, beställ med så noggranna mått som möjligt och byt helst ut dina fönster i samband med planerad fasadrenovering för bästa slutresultat.