Fasadputs & Renovering

Publicerad av

En fasadrenovering kan skilja sig åt. Grundputsning utförs förenklat på samma sätt på all fasadputs. Ytskiktsputser är det annorlunda med. Tänker vi oss grundning , stockning och avfärgning av fasadputsen. Har man en helt slätputsad fasad så kanske man utför en kalkmålning eller målar med någon typ av silikatfärg. Vill man ha lite mer struktur så är stänkputsning med ädelputs ett alternativ. Spritputs är en grövre variant av ytskikt. Rivputs applicerar man med en putsspruta för att sedan riva putsen. Ytskiktsputser är oftast genomfärgade som man kan få i många olika kulörer. Bilden visar en slätputsad fasad med utförd kalkmålning på Östermalm i Stockholm. Det finns också skillnader mellan kalkfärger. En fabriktillverkad kalkfärg är mer täckande och blir heltäckande på ett mindre antal strykningar om vi jämför med en traditionell kalkfärg som ofta kräver dubbelt så många strykningar. I den fabriktsillverkade kalkfärgen kan det också finns inblandade tillsatser som förändrar kalkfärgens egenskaper. Vid renovering av äldre kalkmålade hus bör man tänka på detta så man får rätt kalkfärg.

Fasadputs på olika sätt.

Byggnader som har ett kulturhistoriskt värde och även på mer modernare fasadputser använder man sig fortfarande av dessa traditionella kalkputser och kalkfärger. På 40-50 talet blev det vanligt att man använde KC-puts istället för kalkputs. En hårdare och starkare puts. Fastigheter som är byggda från 40-50 har troligen en fasadputs som är uppbyggd av ett KC- baserat putsbruk eller ett hydraliskt kalkbruk. Ett hydraliskt kalkbruk hamnar någostans mitt i mellan ett KC-bruk och ett Kalk-bruk. Starkare än Kalk-bruk men svagare än KC-bruk. Hållfastheten i fasadputsen bör anpassas till putsbärare/konstruktion så att putsen kan följa med i rörelser i putsbärare/konstruktionen. Detta är viktigt vid svaga putsbärare/murverk som vid exempelvis reveterat hus. Företag med specialistkompetens gällande fasadputs hittar du på www.fasadputsstockholm.se. Dom besitter en bred kompetens med mycket goda kunskaper beträffande fasadrenovering / fasadputs. Som kund när du anlitar ett företag för uppdrag ska du känna dig trygg. Vår långa erfarenhet av fasadputsning garanterar att du får en professionellt utförd fasadrenovering.